Skip to content

XTB TRADEBEAT

Yellen podtrzymuje rynkowy optymizm wobec dolara

Wydarzeniem dnia było wystąpienie prezes FED, Janet Yellen nt. stanu amerykańskiego rynku pracy. Rynek ocenił jej komentarze za jednoznacznie pozytywne - nacisk został położony na słowa mówiące o dobrej kondycji rynku pracy oraz o przyspieszającej dynamice wzrostu płac (większa presja inflacyjna), co powinno wspierać scenariusz zakładający kilka podwyżek stóp w przyszłym roku. Ponadto warto zaznaczyć fakt, że Yellen nie przestraszyła się umocnienia dolara, które miało miejsce po zeszłotygodniowym posiedzeniu FED, co dodatkowo wspiera optymizm wobec amerykańskiej waluty. 

Wcześniej jednak na rynek zakradła się większa niepewność z uwagi na wzrost napięcia politycznego. Według doniesień tureckiej telewizji rosyjski ambasador w Ankarze został poważnie ranny w wyniku ataku z użyciem broni palnej. Polityk został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł. Turecka lira uległa skokowej deprecjacji, a zaczęły zyskiwać tak zwane bezpieczne aktywa - JPY, CHF oraz złoto.

Po słabym wzroście za trzeci kwartał i fatalnych danych za październik, dzisiejsze publikacje z polskiej gospodarki były bardzo wyczekiwane przez rynek. Odczyty zaskoczyły wydatnie in plus - sprzedaż detaliczna wzrosła o 6,6% r/r, produkcja przemysłowa odbiła o 3,3% r/r. Przyspieszyła także dynamika inflacji PPI (do 1,7%). Mieliśmy również pozytywne zaskoczenie ze strony produkcji budowlano-montażowej — wciąż mamy do czynienia ze spadkiem o 12,8%, ale jest to najlepszy wynik od lutego bieżącego roku. Przy pozostałych dobrych wskaźnikach, dzisiejsze dane dają szanse na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale roku.

Również z Niemiec poznaliśmy dzisiaj świetne odczyty. Indeks IFO na temat nastrojów w biznesie okazały się być najlepsze od kwietnia zeszłego roku. Z kolei ze strefy euro poznaliśmy dane na temat płac, które mogą sugerować wzrost presji na wzrost inflacji, co może dać nieco komfortu Europejskiego Bankowi Centralnemu w najbliższych miesiącach. Dobre dane spowodowały, że DAX nie cofa się z kluczowej strefy podażowej i wraz ze słabnącym euro perspektywy dla indeksu poprawiają się. 

Mocno cofały się dziś ceny miedzi, co jest związane z sytuacją fundamentalną, choć w przypadku tego rynku liczą się przede wszystkim Chiny, które doświadczają ogromnego odpływu kapitału oraz rezerw walutowych. Kontynuacja takich ruchów może osłabić pewność, co do stabilności wzrostu gospodarczego w Chinach w przyszłym roku. 

Najważniejszym wydarzeniem sesji azjatyckiej będzie decyzja Banku Japonii oraz konferencja jego prezesa, Haruhiko Kurody. Ponadto poznamy zapis przebiegu ostatniego posiedzenia australijskiego banku centralnego. Europejski poranek rozpocznie się natomiast od publikacji indeksów PPI z Niemiec.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.