Skip to content

XTB TRADEBEAT

Wielka Brytania - Indeks PMI konstrukcyjny: 54,2

Konsensus: 52,8; poprzednio: 52,8

Dane za grudzień. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.