Skip to content

XTB TRADEBEAT

Więcej siły funta i słabości ropy

Popołudnie tak jak poranek upłynęło przede wszystkim pod znakiem funta. Bank Anglii swoją retoryką i projekcjami dał mu więcej powodów do umocnienia. Spadki kontynuowała za to ropa, wspólnie z danymi z USA negatywnie nastrajając giełdy.

Decyzja Banku Anglii oraz wszystko co jej towarzyszyło, złożyły się na kolejny powód dla funta do podwyższenia dzisiejszych zysków, które dotarły w okolice 1.2%. BoE przestał wskazywać na potrzebę kolejnej obniżki, przedstawił nowe wyższe prognozy inflacji a także poprawione przewidywania co do wzrostu (wobec pesymistycznej projekcji PKB z sierpnia) w najbliższym czasie, choć obniżył ścieżkę na dalsze lata. Konferencja prasowa Carneya nie zmieniła pozytywnego dla GBP wydźwięku tego posiedzenia BoE, nawet jeśli przedstawiał dość wyważone opinie.

Dane z USA nie wypadły najlepiej. Odbicie usługowego PMI nie miało aż takiego znaczenia skoro drugi, ważniejszy rynkowo wskaźnik nastrojów w tym sektorze od ISM wykonał wyraźny krok wstecz po ostatnim podejściu. Słabo wypadł też składnik indeksu ISM dotyczący zatrudnienia - bardzo ważny element teraz z uwagi na jutrzejszy raport NFP. Do tego podniósł się poziom zgłoszeń po zasiłki a korekta w dół istotnych elementów zamówień dóbr trwałych za wrzesień podpowiada, że może być potrzebna rewizja w dół wzrostu za III kw.

Do tego usłyszeliśmy Jensa Weidmanna z EBC widzącego coraz wyraźniej szkodliwość ultra-łagodnej polityki monetarnej w strefie euro co wpisało się w ruch EURUSD przechodzący powyżej 1,11.

Warto też odnotować powrót ropy do spadków po stabilnej pierwszej połowie dnia. Grudniowy kontrakt na WTI znalazł się przez to poniżej 45$/b, a giełdom trudno było w tych okolicznościach trzymać się porannych zysków.

W naszym najnowszym raporcie surowcowym przybliżamy sytuację na metalach przemysłowych z Chinami w tle.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.