Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Zmiana zatrudnienia NFP: 148  tys. 

Konsensus: 190 tys.; poprzednio: 228 tys. 

Zmiana w sektorze prywatnym: 146

Konsensus: 185 tys. poprzednio: 228 tys. 

Stopa bezrobocia: 4,1%

Konsensus: 4,1%; poprzednio: 4,1%

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.