Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Zmiana zapasów ropy: -7,05 mln brk

Konsensus: -1,7 mln brk; poprzednio: 0,614 mln brk

Zmiana zapasów ropy w Cushing: 1,07 mln brk

Konsensus: 0,56 mln brk; poprzednio: 0,17 mln brk

Zmiana zapasów benzyny: 8,3 mln brk

Konsensus: 1,2 mln brk; poprzednio: -1,6 mln brk

Zmiana zapasów destylatów: 10,0 mln brk

Konsensus: 0,35 mln brk; poprzednio: -1,9 mln brk

Zmiana aktywności rafinerii: 1,0%

Konsensus: 0,4%; poprzednio: -0,5%

Bardzo słaby raport dla ropy naftowej, pomimo wyraźnego spadku zapasów. Liczy się przede wszystkim wyraźny spadek popytu na produkty ropopochodne oraz zwiększone siły rafinerii. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.