Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Zmiana zapasów ropy: 5,888 mln brk

Konsensus: 3,238 mln brk; poprzednio: 4,580 mln brk

Zapasy w Cushing: 1,023 mln brk

Poprzednio: 0,797 mln brk

Zapasy benzyny: -8,428 mln brk

Konsensus: -2,050 mln brk; poprzednio: -3,199 mln brk

Zapasy destylatów: -3,215 mln brk

Konsensus: -1,537 mln brk; poprzednio: -1,396 mln brk

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.