Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Zmiana zapasów ropy: - 5,6 mln brk

Konsensus: -3,404 mln brk; poprzednio: -3,429 mln brk

Zmiana zapasów ropy w Cushing: -2,753 mln brk

Poprzednio: -2,914 mln brk

Zmiana zapasów benzyny: 6,780 mln brk

Konsensus: 1,741 mln brk; poprzednio: 3,627 mln brk

Zmiana zapasów destylatów: 1,667 mln brk

Konsensus: 0,967 mln brk; poprzednio: 2,747 mln brk

Względnie dobre dane dla ropy, chociaż masywny wzrost zapasów benzyny z pewnością ogranicza potencjalne odbicie cen. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.