Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Zmiana zapasów ropy: -4,948 mln brk

Konsensus:  -3,890 mln brk        Poprzednio: -7,419 mln brk

Zapasy ropy w Cushing:  -2,395 mln brk

Poprzednio:  -2,441 mln brk

Zapasy benzyny:  4,135 mln brk

Konsensus: 2,625 mln brk       Poprzednio: 4,813 mln brk

Zapasy destylatów: 4,254 mln brk

Konsensus: 1,464 mln brk       Poprzednio: 8,899 mln brk

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.