Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Zmiana zapasów ropy: -4,609 mln brk

Konsensus:  -3,97 mln brk        Poprzednio: -6,495 mln brk

Zapasy ropy w Cushing:   -1,584 mln brk

Poprzednio:  0,754 mln brk

Zapasy benzyny:  0,591 mln brk

Konsensus: 1,278 mln brk       Poprzednio: 1,237 mln brk

Zapasy destylatów: 1,09 mln brk

Konsensus: -0,584 mln brk       Poprzednio: 0,769 mln brk

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.