Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Zmiana zapasów ropy: -2,747 mln brk

Konsensus: -1,991 mln brk; poprzednio: -6,023 mln brk

Zapasy w Cushing: 1,322 mln brk

Poprzednio: 1,525 mln brk

Zapasy benzyny: 2,490 mln brk

Konsensus: -0,408 mln brk; poprzednio: 1,644 mln brk

Zapasy destylatów: -1,480 mln brk

Konsensus: -2,165 mln brk; poprzednio: -2,606 mln brk

Dane ciekawe, ale wskazują na bardzo duży jak na ten okres przerób ropy naftowej przez amerykańskie rafinerie. Ropa lekko ograniczyła straty po publikacji. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.