Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Zmiana zapasów ropy: -2,5 mln brk

Konsensus: 0,4 mln brk; poprzednio: 1,055 mln brk

Zmiana zapasów ropy w Cushing: -0,7 mln brk

Konsensus: 0,31 mln brk; poprzednio: 1,163 mln brk

Zmiana zapasów benzyny: -2,72 mln brk

Konsensus: -1,550 mln brk; poprzednio: -2,8 mln brk

Zmiana zapasów destylatów: 1,9 mln

Konsensus: -0,6 mln brk; poprzednio: -2,0 mln brk

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.