Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - zmiana zapasów ropy: 1,895 mb

Konsensus: 3,189 mb      Poprzednio: 6,776 mb

Zapasy ropy w Cushing:  -0,711 mb

Poprzednio:  -2,224 mb

Zapasy benzyny:  3,414 mb

Konsensus: 0,459 mb     Poprzednio: -1,980 mb

Zapasy destylatów: 3,926 mb

Konsensus: -1,419 mb     Poprzednio: -1,940 mb

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.