Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - zmiana zapasów ropy: -1,071 mb

Konsensus:  -1,00 mb     Poprzednio: -6,861 mb

Zapasy ropy w Cushing: -3,150

Poprzednio:  -4,184 mb

Zapasy benzyny: 3,098 mb

Konsensus: 2,486 mb      Poprzednio: 3,620 mb

Zapasy destylatów: 0,639 mb

Konsensus: -1,471 mb      Poprzednio: -3,887 mb

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.