Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - zatrudnienie w sektorze pozarolniczym: 261 tys.

Konsensus: 303 tys.   Poprzednio: -40 tys.

Stopa bezrobocia: 4,1%

Konsensus: 4,2%   Poprzednio: 4,2%

 Dane za październik.

 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.