Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - zapasy ropy naftowej: 5,022 mb

Konsensus: 2,023 mb       Poprzednio: 2,408 mb

Zapasy ropy w Cushing: 0,338 mb

Poprzednio: -0,605 mb

Zapasy benzyny: -6,271 mb

Konsensus: -1,176 mb     Poprzednio: -0,788 mb

Zapasy destylatów: -4,360 mb

Konsensus: -1,519 mb       Poprzednio:  -0,559

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.