Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - zapasy ropy: -2,197 mb

Konsensus: -0,200 mb     Poprzednio: 6,218 mb

Zapasy ropy w Cushing: 1,388 mb

Poprzednio: 0,416 mb

Zapasy benzyny: -2,174 mb

Konsensus: -0,450 mb      Poprzednio: 1,171 mb

Zapasy destylatów: -3,791 mb

Konsensus: -1,375 mb       Poprzednio:  -3,900 mb

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.