Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - zapasy ropy: -1.404 mb

Konsensus: - 0.763 mb     Poprzednio: -2.197 mb

Zapasy ropy w Cushing:  0.053 mb

Poprzednio: 1.388 mb

Zapasy benzyny: -3.790 mb

Konsensus: -1.421 mb      Poprzednio: -2.174 mb

Zapasy destylatów: -0.092

Konsensus: -2.155 mb       Poprzednio:  -3.791 mb

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.