Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Wskaźnik PPI (m/m): -0,1%

Konsensus: 0,2%             Poprzednio: 0,4%

Wskaźnik PPI (r/r): 2,6%

Konsensus: 3,0%            Poprzednio: 3,1%

Bazowy wskaźnik PPI (m/m): -0,1%

Konsensus: 0,2%             Poprzednio: 0,3%

Bazowy wskaźnik PPI (r/r): 2,3%

Konsensus: 2,5%            Poprzednio: 2,4%

Dane za grudzień.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.