Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 239 tys.

  • Konsensus: 231 tys.; Poprzednio: 229 tys.; 4-tygodniowa średnia: 232,5 tys.

Łączna liczba wniosków dla bezrobotnych: 1,901 mln

  • Konsensus: 1,890 mln; Poprzednio: 1,884 mln;

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.