Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - średnie płace r/r: 2,4%

Konsensus: 2,7% r/r    Poprzednio: 2,9% r/r

Średnie płace m/m: 0,2%

Konsensus: 0,2% m/m    Poprzednio: 0,5% m/m

Dane za październik.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.