Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - sprzedaż domów na rynku wtórnym: 5,61 mln (0,7% m/m) - aktualizacja

  • Konsensus: 5,5 mln (-1,0%); Poprzednio: 5,6 mln - rewizja do 5,57 mln (2,0% - rewizja do 1,5%);

Dane za listopad. Odczyty wypadły solidnie, nawet pomimo negatywnej rewizji figur za październik. Niemniej jednak niewiele to pomogło dolarowi, który dalej się osłabia. Warto też zauważyć, że amerykański rynek nieruchomości po raz kolejny potwierdza, że znajduje się w dobrej kondycji, jednakże dynamika wzrostu wyhamowuje wskazując na dojrzałe stadium jego rozwoju.

link do pliku

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.