Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Sprzedaż detaliczna: 0,4% m/m

Konsensus: 0,4% m/m; poprzednio: 0,9% m/m

Bazowa sprzedaż detaliczna: 0,4% m/m

Konsensus: 0,4% m/m; poprzednio: 1,3% m/m

Dane za grudzień. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.