Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - raport DoE nt. zapasów ropy: 4,097 mln brk

konsensus:  1,162 mln brk
poprzednio: -7,051 mln brk
API:  1,53  mln brk

Zapasy w Cushing:  -0.579 tys. brk

poprzednio: 1,074 mln brk
API:  -187 tys. brk

Zapasy benzyny:   5,023 mln brk

konsensus: 1,638 mln brk
poprzednio: 8,307 mln brk
API: 1,69 mln brk

Zapasy destylatów: 8,356 mln brk

konsensus:  0,899 mln brk
poprzednio: 10,051 mln brk
API:  5,48 mln brk

 Raport DoE jest mocno negatywny dla cen ropy, czego można było się spodziewać po szacunkach opublikowanych przez API. Dlatego też częściowo podażowy sygnał płynący z raportu mógł być już zdyskontowany przez rynek. Warto też zaznaczyć, iż znacząco wzrósł import - do poziomu 1,8 mln brk. Co więcej, mocno podażowy charakter raportu podkreśla duży skok w produkcji - z 8,77 mln do 8,946 mln brk. W efekcie ceny ropy WTI testują poziom 51 USD.

link do pliku

 Po raporcie DoE ceny ropy WTI testuje poziom 51 USD za baryłkę. Źródło: xStation 5

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.