Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - produkcja przemysłowa: 0.7% m/m

Konsensus: 0,5% m/m        Poprzednio: 0.5% m/m

Produkcja przemysłowa  r/r: 3.5%

Zdolności produkcyjne: 78.0%

Konsensus: 78.4%            Poprzednio: 78.0%  (rewizja do 77.6%)

Dane za kwiecień.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.