Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Pozwolenia na budowę: 1,168 mln

Konsensus: 1,25 mln; poprzednio: 1,228 mln

Dynamika: -4,9% m/m

Konsensus: 1,8% m/m; poprzednio: -2,5% m/m

Rozpoczęte  budowy domów: 1,092 mln

Konsensus: 1,215 mln; poprzednio: 1,172 mln

Dynamika: -5,5% m/m

Konsensus: 4,1% m/m; poprzednio: -2,6% m/m

Bardzo słabe dane za maj. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.