Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - PKB k/k: 3,0%

Konsensus: 2,5%    Poprzedni: 3,1%

Deflator PKB k/k:  2,1%

Konsensus: 1,8%    Poprzednio: 1,0%

Dane za III kwartał.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.