Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych: 229 tys.

Konsensus: 235 tys. (4-tygodniowa średnia: 239,5 tys.)

Poprzednio: 233 tys. (rewizja do 234 tys.)

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.