Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - JOLTSy: 5,522 mln 

Konsensus: 5,555 mln; poprzednio: 5,534 mln

Zapasy hurtowników: 1,0% m/m

Konsensus: 0,9% m/m; poprzednio: 0,9% m/m

Dane za listopad.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.