Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - JOLTs: 6,052 mln

Konsensus: 6,110 mln; poprzednio: 6,228 mln

Nowe miejsca pracy w USA za luty. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.