Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Inflacja PPI: 2,6% r/r

Konsensus: 2,5% r/r; poprzednio: 2,4% r/r

Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym: % m/m

Konsensus: 0,4% m/m; poprzednio: 0,2% m/m

Dane za wrzesień. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.