Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Inflacja PPI: 0,2% m/m

Konsensus: 0,3% m/m; poprzednio: -0,1% m/m

Inflacja PPI w ujęciu rocznym: 2,4% r/r

Konsensus: 2,5% r/r; poprzednio: 1,9% r/r

Bazowy PPI: 0,1% m/m

Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: -0,1% m/m

Bazowy PPI: 2,0% r/r

Konsensus: 2,1% r/r; poprzednio: 1,8% r/r

Dane za sierpień. Odczyty nieco słabsze od konsensusów, ale pokazują na potencjalną presję na ceny konsumenckie. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.