Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Inflacja CPI: 0,1% m/m

Konsensus: 0,1% m/m; poprzednio: 0,4% m/m

Inflacja CPI w ujęciu rocznym: 2,1% r/r

Konsensus: 2,1% r/r; poprzednio: 2,2% r/r

Inflacja CPI bazowa: 0,3% m/m

Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,1% m/m

Inflacja CPI bazowa w ujęciu rocznym: 1,8% r/r

Konsensus: 1,7% r/r; poprzednio: 1,7% r/r

Dane za grudzień. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.