Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Inflacja bazowa PPI : 0,4% m/m

Konsensus: 0,2% m/m   Poprzednio: 0,4% m/m

Podstawowe PPI: 0,4% m/m

Konsensus: 0,1% m/m   Poprzednio: 0,4% m/m

Dane za październik.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.