Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - indeks UoM: 100,7

Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan.

Konsensus: 100,9    Poprzednio: 101,1

Oczekiwania inflacyjne UoM: 2,4%

Poprzednio: 2,3%

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.