Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Indeks PMI dla usług: 53,9

Konsensus: 53,4; poprzednio: 53,4

Dane finalne za grudzień pokazują na dalszą poprawę sytuacji. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.