Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Indeks nastrojów konsumentów UoM: 97,8

Konsensus: 100,6; poprzednio: 101,4

Słabsze dane na temat nastrojów konsumentów w USA. Dane za kwiecień. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.