Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Indeks ISM dla usług: 57,2

Konsensus: 56,5; poprzednio: 57,2

Subindeks zatrudnienia: 53,8

Poprzednio: 58,2

Dane za grudzień. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.