Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Claimsy: 235 tys

Konsensus: 260 tys.; poprzednio: 265 tys.

Całkowita bieżąca liczba wniosków o zasiłek: 2112 tys. 

Konsensus: 2051 tys.; poprzednio 2102 tys. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.