Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - bazowy PCE: 1,3% r/r

  • Konsensus: 1,3%; Poprzednio: 1,3%

Inflacja bazowa PCE: 0,1% m/m

  • Konsensus: 0,1%; Poprzednio: 0,1%

 Wydatki osobiste: 1,0% m/m

  • Konsensus: 0,8%; Poprzednio: 0,1%

Dochody osobiste: 0,4% m/m

  • Konsensus: 0,4%; Poprzednio: 0,2%

Dane za wrzesień.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.