Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - Bazowa sprzedaż detaliczna: 0,3% m/m

Konsensus: 0,5% m/m; poprzednio: 0,4% m/m; rewizja z 0,2% m/m

Sprzedaż detaliczna: 0,3% m/m

Konsensus: 0,4% m/m; poprzednio: 0,8% m/m; rewizja z 0,6% m/m

Dane za kwiecień.

 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.