Skip to content

XTB TRADEBEAT

USA - bazowa inflacja CPI: 1.8% r/r

Konsensus: 1.8% r/r         Poprzednio: 1.8% r/r

Bazowy wskaźnik CPI m/m: 0.2% m/m

Konsensus: 0.2% m/m      Poprzednio: 0.3% m/m

Dane za luty.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.