Skip to content

XTB TRADEBEAT

UK - średnie wynagrodzenia: 2.6% r/r

Konsensus: 2.7% r/r          Poprzednio: 2.8% r/r    

 Stopa bezrobocia: 4.2%

Konsensus: 4.2%            Poprzednio: 4.2%

Dane za marzec.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 31.2 tys.

Konsensus: 13.3 tys.           Poprzednio: 11.6 tys.

Dane za kwiecień.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.