Skip to content

XTB TRADEBEAT

UK - Przetwórstwo przemysłowe: 1,3% m/m

Konsensus: 0,5% m/m; poprzednio: -0,9% m/m

Przetwórstwo przemysłowe w ujęciu rocznym: 1,2% r/r

Konsensus: 0,6% r/r; poprzednio: -1,1% r/r

Produkcja przemysłowa: 2,1% m/m

Konsensus: 0,8% m/m; poprzednio: -1,3% m/m

Produkcja przemysłowa w ujęciu rocznym: 2,0% r/r

Konsensus: 0,6% r/r; poprzednio: -1,1% r/r

Produkcja konstrukcyjna: -0,2% m/m

Konsensus: 0,3% m/m; poprzednio: -0,6% m/m

Dane za listopad. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.