Skip to content

XTB TRADEBEAT

UK - produkcja dóbr w fabrykach: 0,4% m/m

Konsensus: 0,3% m/m      Poprzednio: 0,1% m/m (rewizja do 0,3% m/m)

 Produkcja przemysłowa: 0,4% m/m

Konsensus: 0,4% m/m        Poprzednio: 0,2% m/m

Dane za listopad.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.