Skip to content

XTB TRADEBEAT

UK - Kredyty hipoteczne: 3,2 mld GBP

Konsensus: 3,5 mld GBP; poprzednio: 3,28 mld GBP

Kredyty konsumpcyjne: 1,962 mld GBP

Konsensus: 1,6 mld GBP; poprzednio: 1,618 mld GBP

Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny: 67,5 tys.

Konsensus: 67,4 tys. poprzednio: 67,37 tys. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.