Skip to content

XTB TRADEBEAT

UK - Inflacja CPI: 3,0% r/r

Konsensus: 2,9% r/r; poprzednio: 3,0% r/r

Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: -0,5% m/m

Konsensus: -0,6% m/m; poprzednio: 0,4% m/m

Dane za styczeń. Co ciekawe gorzej wypada inflacja producencka. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.