Skip to content

XTB TRADEBEAT

UK - Bilans handlowy: -12409 mln GBP

Konsensus: -10075 mln GBP; poprzednio: -11526 mln GBP; rewizja z -9879 mln GBP

Bilans handlowy za czerwiec. Bardzo słabe dane dla funta, które potwierdzają ostatnie obawy na temat deficytu handlowego oraz rachunku bieżącego. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.