Skip to content

XTB TRADEBEAT

UK - Bilans handlowy: -12,16 mld GBP

Konsensus: -11,2 mld GBP; poprzednio: -9,89 mld GBP

Dane za listopad. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.