Skip to content

XTB TRADEBEAT

Turecki bank centralny interweniuje, TRY dalej pod presją

Zdecydowane osłabienie się TRY wywołało w końcu reakcję ze strony tureckiego banku centralnego. CBT zdecydował się m.in. zmniejszyć stopę obowiązkowych rezerw walutowych o 50 punktów bazowych w celu zapewnienia większej płynności na rynku. W efekcie USDTRY zszedł z historycznych szczytów, jednakże kolejne kwadranse przyniosły kontynuację wzrostów.

link do pliku

 USDTRY cofnął się ze swoich historycznych szczytów, jednakże presja na dalsze wzrosty nadal narasta. Źródło: xStation 5

 Oprócz obniżki stopy, turecki bank centralny obniżył limit dla pożyczek na rynku między bankowym do poziomu 22 mld TRY. Dodatkowo na rynku ma się pojawić około 1,5 mld USD nowych środków, co ma poprawić płynność. Ponadto CBT zaznaczył, iż w dalszym ciągu będzie monitorować sytuację na rynku i nie zawaha się ponownie interweniować, jeśli okaże się to konieczne.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.