Skip to content

XTB TRADEBEAT

TRY wyznacza nowe dołki

Amerykański dolar w stosunku do tureckiego lira tylko dziś umocnił się o 3,78%. Tym samym USDTRY wzrósł do najwyższych poziomów w historii. Od  początku roku para zaś odbiła  o ponad 6%. Podczas poranka w Europie USDTRY wspiął się nawet powyżej poziomu 3,78, aby jednak chwilę potem powrócić w stronę 3,7750.

link do pliku

 Turecki lir jest w tym roku jak na razie najsłabszą walutą. Źródło: Bloomberg

 Tylko wczoraj dolar w parze z lirem wzrósł do bariery 3,75, czyli do najwyższych poziomów od 2005 roku, kiedy to wprowadzono nowy kurs wymiany tureckiej waluty. Słabość TRY jest w duże mierze efektem niepewnej sytuacji politycznej w Turcji - partia rządząca przymierza się do wprowadzenia istotnych zmian do konstytucji, które zakładają zerwanie z systemem rządów parlamentarnych na rzecz modelu prezydenckiego. Te kwestie z pewnością będą odgrywać dużą rolę w notowaniach lira w kolejnych kilku tygodniach.

Co więcej, TRY jest jedną z najbardziej wrażliwych walut rynków wschodzących na rosnące rentowności w Stanach Zjednoczonych, gdyż w Turcji obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące napływu kapitału z zagranicy. Co więcej, perspektywy szybszej normalizacji polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych wraz z ogólną aprecjacją dolara sprawiają, że inwestorzy mniej chętnie spoglądają na bardziej ryzykowne aktywa rynków wschodzących.

Ponadto obok czynników stricte politycznych, dużą rolę w słabości TRY odgrywają działania podejmowane przez turecki bank centralny. CBRT obecnie nie jest skłonny do podnoszenia stóp procentowych. Z jednej strony wzrost gospodarczy jest wciąż dosyć stłumiony, a z drugiej nasila się presja inflacyjna. Co więcej, agencja Moody’s sygnalizuje, że narasta problem w tureckim sektorze bankowym, gdyś rośnie liczba "trudno spłacalnych" pożyczek.

link do pliku

 Choć USDTRY ustanowił nowe historyczne szczyty, to wciąż wydaje się, że posiada on potencjał do dalszych wzrostów. Para nadal porusza się w obrębie kanału wzrostowego, co przemawia za utrzymaniem inicjatywy po stronie popytu. Źródło: xStation 5

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.